Kaasjeskruidfamilie

Kaasjeskruidfamilie (Malvaceae)

Vijfdelig kaasjeskruid (Malva alcea), Heukels 24, 095.02.03.1

Muskuskaasjeskruid (Malva moschata), Heukels 24, 095.02.03.2

Klein kaasjeskruid (Malva neglecta), Heukels 24, 095.02.05.1

Heemst (Althaea officinalis), Heukels 24, 095.04.01.1