Heide- en Sleutelbloemfamilie

Heidefamilie (Ericaceae)

Kraaihei (Empetrum nigrum), Heukels 24, 116.01.01.1

Gewone dophei (Erica tetralix), Heukels 24, 116.02.01.2

Rode Dophei (Erica cinerea), Heukels 24, 116.02.02.1

Rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea), Heukels 24, 116.07.03.2

Sleutelbloemfamilie (Primulaceae)

Waterpunge (Samolus valerandi), Heukels 24, 118.01.01.1

Teer guichelheil (Anagallis tenella), Heukels 24, 118.04.01.1

Rood Guichelheil (Anagallis arvensis arvensis), Heukels 24, 118.04.01.2

Boswederik (Lysimachia nemorum), Heukels 24, 118.05.02.2

Grote wederik (Lysimachia vulgaris), Heukels 24, 118.05.04.1

Gulden sleutelbloem (Primula veris), Heukels 24, 118.07.02.1

Waterviolier (Hottonia palustris), Heukels 24, 118.08.01.1