Blaasjeskruid-, Olijf-, Bremraap- en Maskerbloemfamilie

Blaasjeskruidfamilie (Lentibulariaceae)

Vetblad (Pinguicula vulgaris), Heukels 24, 129.01.01.1

Olijffamilie (Oleaceae)

Wilde liguster (Ligustrum vulgare), Heukels 24, 132.04.01.1

Bremraapfamilie (Orobanchaceae)

Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius), Heukels 24, 133.01.02.1

Paarse schubwortel (Lathraea clandestina), Heukels 24, 133.03.01.1

Bleke schubwortel (Lathraea squamaria), Heukels 24, 133.03.01.2

Stijve ogentroost (Euphrasia stricta), Heukels 24, 133.05.03.2

Rode ogentroost (Odontites vernus), Heukels 24, 133.06.01.2

Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea), Heukels 24, 133.07.06.1

Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica), Heukels 24, 133.08.01.1

Maskerbloemfamilie (Phrymaceae)

Gele maskerbloem (Mimulus guttatus), Heukels 24, 135.99.01.1