Blaasjeskruid-, Bremraap- en Maskerbloemfamilie

Blaasjeskruidfamilie (Lentibulariaceae)

Vetblad (Pinguicula vulgaris)

Bremraapfamilie (Orobanchaceae)

Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius)

Paarse schubwortel (Lathraea clandestina)

Bleke schubwortel (Lathraea squamaria)

Stijve ogentroost (Euphrasia stricta)

Rode ogentroost (Odontites vernus)

Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea)

Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica)

Maskerbloemfamilie (Phrymaceae)

Gele maskerbloem (Mimulus guttatus)