Schermbloemen- en Klimopfamilie

Schermbloemenfamilie (Apiaceae)

Blauwe zeedistel (Eryngium maritimum), Heukels 24, 145.01.02.1

Kleine watereppe (Berula erecta), Heukels 24, 145.04.01.1

Peen (Dausus carota), Heukels 24, 145.16.01.1

Zevenblad (Aegopodium podagraria), Heukels 24, 145.26.01.1

Zeevenkel (Crithmum maritimum), Heukels 24, 145.34.01.1

Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium), Heukels 24, 145.44.01.1

Pastinaak (Pastinaca sativa), Heukels 24, 145.45.01.1

Klimopfamilie (Araliaceae)

Klimop (Hedera helix), Heukels 24, 146.01.01.1

Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Heukels 24, 146.02.01.1