Schermbloemen- en Klimopfamilie

Schermbloemenfamilie (Apiaceae)

Blauwe zeedistel (Eryngium maritimum), Heukels 24, blz.752

Kleine watereppe (Berula erecta), Heukels 24, blz.754

Peen (Daucus carota), Heukels 24, blz.762

Zeevenkel (Crithmum maritimum), Heukels 24, blz.770

Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium), Heukels 24, blz.774

Pastinaak (Pastinaca sativa), Heukels 24, blz.775

Klimopfamilie (Araliaceae)

Klimop (Hedera helix), Heukels 24, blz.775

Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Heukels 24, blz.775