Lisdoddefamilie

Lisdoddefamilie (Typhaceae)

Grote egelskop (Sparganium erectum), Heukels 24, 050.01.01.2

Kleine egelskop (Sparganium emersum), Heukels 24, 050.01.03.1

Grote lisdodde (Typha latifolia), Heukels 24, 050.02.03.1

Kleine lisdodde (Typha angustifolia), Heukels 24, 050.02.03.2