Duikers – Eenden

Futen

Fuut (Podiceps cristatus)

Aalscholvers

Aalscholver (Phalacrocorax carbo)

Ooievaars, lepelaars

Ooievaar (Ciconia ciconia)

Lepelaar (Platalea leucorodia)

Ganzen, eenden

Rietgans (Anser fabalis)

Krakeend (Anas strepera)

Nonnetje (Mergus albellus)