Korenbouten (Libellulidae)

Viervlek (Libellula quadrimaculata)

Platbuik (Libellula depressa)

Bruine korenbout (Libellula fulva)

Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum)

Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens)

Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia)

Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis)

Zwarte heidelibel (Sympetrum danae)

Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum)

Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum)

Steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum)