Vogels

Als indeling zijn de delen van de Birds of the Western Palearctic met enkele aanpassingen gebruikt .

Struisvogels – Eenden

ooievaar
lepelaar
krakeend
nonnetje
fuut

Roofvogels – Kraanvogels

rode wouw

Steltlopers – Meeuwen

kluut
kokmeeuw
stormmeeuw

Sterns – Spechten

visdief
steenuil
oehoe
sneeuwuil
grote bonte specht

Leeuwerikken – Lijsters

grote gele kwikstaart
heggenmus
zwarte roodstaart
zanglijster

Vliegenvangers – Klauwieren

zwarte mees
pimpelmees

Kraaien – Gorzen

vlaamse gaai
kauw
raaf
sijs
vink
rietgors