Leeuwerikken – Lijsters

Kwikstaarten, piepers

Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea)

Heggenmussen

Heggenmus (Prunella modularis)

Lijsters

Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)

Zanglijster (Turdus philomelos)