Fauna

ZOOGDIEREN

VOGELS

duikers – eenden

roofvogels – trappen

steltlopers – meeuwen

sterns – spechten

leeuwerikken – lijsters

vliegenvangers etc.

kraaien – vinken

INSEKTEN

kevers, torren

waterjuffers

libellen

vlinders

zweefvliegen

andere insekten

SPINNEN

herfstspin