Naaktzadigen

Dennenfamilie (Pinaceae)

Grove den (Pinus sylvestris), Heukels 24, 019.01.04.2

Japanse larix (Larix kaempferi), Heukels 24, 019.04.01.2

Westelijke hemlockspar (Tsuga heterophylla), Heukels 24, 019.05.01.1

Cipresfamilie (Cupressaceae)

Jeneverbes (Juniperus communis), Heukels 24, 020.05.01.1