Waterweegbree- aronskelk- en waterkaardefamilie

Waterweegbreefamilie (Alismataceae)

Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia), Heukels 24, 027.01.01.1

Moerasweegbree (Baldellia ranunculoides), Heukels 24, 027.02.01.1

Grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica), Heukels 24, 027.04.02.1

Aronskelkfamilie (Araceae)

Slangenwortel (Calla palustris), Heukels 24, 028.05.01.1

Gevlekte aronskelk (Arum maculatum), Heukels 24, 028.07.01.1

Zwanenbloemfamilie (Butomaceae)

Zwanenbloem (Butomus umbellatus), Heukels 24, 029.01.01.1

Waterkaardefamilie (Hydrocharitaceae)

Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae), Heukels 24, 030.01.01.1

Krabbenscheer (Stratiotes aloides), Heukels 24, 030.05.01.1