Vlinderbloemen-, en Vleugeltjesbloemfamilie

Vlinderbloemenfamilie (Fabaceae)

Gaspeldoorn (Ulex europaeus), Heukels 24, 062.04.01.1

Vogelwikke (Vicia cracca), Heukels 24, 062.13.05.1

Voederwikke (Vicia sativa sativa), Heukels 24, 062.13.09.2

Knollathyrus (Lathyrus linifolius), Heukels 24, 062.15.03.1

Veldlathyrus (Lathyrus pratensis), Heukels 24, 062.16.08.1

Kattendoorn (Ononis spinosa spinosa), Heukels 24, 062.17.01.1

Kruipend stalkruid (Ononis spinosa repens), Heukels 24, 062.17.01.1

Witte honingklaver (Melilotus albus), Heukels 24, 062.18.01.2

Goudgele honingklaver (Melilotus altissimus), Heukels 24, 062.18.03.1

Citroengele honingklaver (Melilotus officinalis), Heukels 24, 062.18.03.2

Luzerne (Medicago sativa), Heukels 24, 062.20.02.2

Hopklaver (Medicago lupulina), Heukels 24, 062.20.04.1

Hazenpootje (Trifolium arvense), Heukels 24, 062.21.16.2

Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus), Heukels 24, 062.22.02.2

Wondklaver (Anthyllis vulneraria), Heukels 24, 062.23.01.1

Vleugeltjesbloemfamilie (Polygalaceae)

Liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia), Heukels 24, 063.01.01.1

Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris), Heukels 24, 063.01.02.2